YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO KOSKEE KAIKKIA SUPERILAISIA

SuPer julistaa kunta-alalle ja kaikille yksityisen sektorin työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Kielto alkaa keskiviikkona 26.9. klo 6.00 ja

päättyy perjantaina 28.9. klo 23.59.

Kielto koskee kaikkia superilaisia, virkasuhteessa olevat pois lukien.


Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kohdistuu hallituksen toimiin, joilla se aikoo heikentää alle 20 henkilöä työllistävien yritysten työsuhdeturvaa. Toteutuessaan heikennys asettaisi työntekijät eriarvoiseen asemaa ja vaarana on, että työntekijöitä irtisanotaan kevyin perustein. Irtisanomissuojan heikennys ei paranna työttömyyttä, vaan heikentää työntekijän asemaa.  

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on täysin laillinen toimenpide, jonka aikana superilaiset tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät jousta ylitöillä tai vuoronvaihdoilla. Kyse ei ole lakosta.

SuPer tiedottaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä.

https://www.superliitto.fi/viestinta/ajankohtaista/ylityo-ja-vuoronvaihtokielto-koskee-kaikkia-superilaisia/